ІЗНХ
НАН України


Центр колективного користуванняЦентр колективного користування науковим обладнанням "Монокристальна дифрактометрична система SMART APEX II із CCD-детектором"

Про центр
Центр колективного користування науковим обладнанням "Монокристальна дифрактометрична система SMART APEX II із CCD-детектором" створено у 2009 році на базі Інституту загальної та неорганічної хімії ім.В.І.Вернадського НАН України (наказ № 8а від 24.03.2009).
Основою Центру стала нова монокристальна дифрактометрична система SMART APEX II (Bruker AXS), яка була придбана Національною Академією наук України та передана до Інституту загальної та неорганічної хімії НАН України. Це дозволило як задовільнити потреби Інституту в рентгеноструктурних дослідженнях, так і надавати доступ до сучасного наукового обладнання іншим зацікавленим установам НАН України.
Завдяки придбанню в комплекті з дифрактометром низькотемпературного обладнання Cobra Cryostream 700 Series (виробник Oxford Cryosystems) існує можливість проводити дослідження зразків в інтервалі температур 80-400 K. Наявність в комплекті генератора азоту NitroFlow Lab Cryo (виробник Parker Filtration & Separation B.V.), що мембранним методом відділяє атмосферний азот, робить систему такою, що не залежить від наявності зрідженого азоту.Обладнання
Монокристальний дифрактометр SMART APEX II обладнано гострофокусною керамічною рентгенівською трубкою Siemens KFF MO 2K-90 з молібденовим анодом, потужністю 2 кВт. Графітовий монохроматор налаштовано на дублет Kα (λ=0.71073 Å). Прилад укомплектовано двома швидкісними заслонками та монокапілярним колліматором (d=0.5 мм). Швидкість та точність 3-кружного гоніометра забезпечує одержання заданої орієнтації монокристала і дозволяє отримувати якісні дані методами ω- та φ- сканування.
Сучасний двохмірний матричний детектор APEX II забезпечує одержання даних з співвідношенням сигнал/шум 10/1. Характеристики детектора наведено в таблиці.

Основні технічні характеристики детектора APEX II
CCD матриця Fairchild 486 4K CCD
Кількість пікселів 4096 x 4096 (16 мегапікселів)
Розмір активної зони 62 мм x 62 мм
Розмір пікселів матриці 15 м x 15 м
Фактор збільшення 1:1
Квантовий вихід 170 електронів/рентгенівський фотон (Mo)
Швидкість зчитування Кількість портів - 4; частота шини 4 MГц
Співвідношення сигнал-шум для одного рентгенівського фотону (Mo) > 10:1


Наявність низькотемпературної приставки Cobra Cryostream 700 Series дозволяє проводити експеримент в діапазоні температур 80-400 К, що дає можливість досліджувати фазові переходи в монокристалах, а також значно гальмувати теплові коливання атомів, що в ряді випадків призводить до розупорядкованості структури. Крім того, охолодження потоком азоту дає можливість дослідити структуру кристалів, які з різних причин є нестійкими за звичайних умов. Основні технічні характеристики низькотемпературного обладнання наведено в таблиці.

Основні технічні характеристики низькотемпературної приставки Cobra Cryostream 700 Series
Температурний діапазон 80-400 К
Точність ±0.1 К
Час охолодження до температури 100 К 30 хв
Швидкість потоку охолодженого азоту 5-10 л/хв


Дослідження
Наукові дослідження Центру спрямовані на вивчення будови та властивостей різноманітних кристалічних матеріалів, зокрема:
  • встановлення молекулярної структури нових неорганічних, координаційних та металорганічних сполук;
  • вивчення характеру внутрішньомолекулярних та міжмолекулярних взаємодій у кристалах;
  • дослідження молекулярної та кристалічної структури нестійких при звичайних умовах кристалів;
  • низькотемпературні (80-300 К) рентгеноструктурні дослідження.

ПРИМІТКА: Монокристальний дифрактометр SMART APEX II призначений для дослідження виключно монокристальних зразків, розмірами від 0.1 до 0.5 мм в кожному напрямку. Центр не займається дифракційними дослідженнями наночастинок, порошків та речовин в аморфному стані.
© 2009-2017
Selev INS
Розробка та підтримка
Где купить диплом медсестры по массажу Томск. | купить диплом в Магнитогорске, обращайтесь.
Головна | Новини | Історія | Керівництво | Підрозділи
Наукова діяльність | Наукова рада | Спец.рада Д26.218.01 | Аспірантура
Журнал | Центр колективного користування | Контакти