інститут загальної та
неорганічної хімії

імені в.і. вернадського
нан україни


Центри колективного користування науковим обладнанням

"Монокристальна дифрактометрична система SMART APEX II із CCD-детектором"

В.о. керівника центру
Штоквиш Ольгерд Олександрович
e-mail: o.o.shtokvish@gmail.com
тел.: (044) 225-34-61

сторінка центру

Центр колективного користування науковим обладнанням
"Рентгенівська фотоелектронна спектроскопія (РФС / ЕСХА)"

Керівник центру
ст.н.с., к.ф.-м.н. Кордубан Олександр Михайлович
e-mail: korduban@ionc.kiev.ua
тел.: (044) 225-34-61

сторінка центру