ІЗНХ
НАН України


Спеціалізована вчена рада Д 26.218.01Спеціалізована вчена рада Д 26.218.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями:

  • 02.00.01 - Неорганічна хімія
  • 02.00.04 - Фізична хімія
  • 02.00.05 - Електрохімія

створена в Інституті загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України наказом Міністерства освіти і науки України № 996 від 11.07.2017 строком до 31 грудня 2019.


Положення про спеціалізовану вчену раду


Контактний телефон: (044) 424 34 61, (044) 424 32 11
e-mail: D26.218.01@ionc.kiev.ua

Склад спеціалізованої вченої ради Д 26.218.01


Ліцензія на освітню діяльність у сфері вищої освіти - шифр спеціальності 102 хімія. Ліцезійний обсяг 20.


Новини

29 березня 2018 р. о 1000 годині в конференц-залі Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д.26.218.01 з таким порядком денним:
  1. Захист дисертації – Іваненка Олександра Петровича «Синтез, будова та властивості фторидів рідкісноземельних елементів нижчих ступенів окиснення», яку представлену на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія.

Науковий керівник: Омельчук Анатолій Опанасович, доктор хімічних наук, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу електрохімії та технології неорганічних матеріалів (Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України).

Офіційні опоненти:
- доктор хімічних наук, професор Неділько Сергій Андрійович, професор кафедри неорганічної хімії (Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України);
- Доктор хімічних наук, професор Калібабчук Валентина Олександрівна, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, завідувач кафедри медичної та загальної хімії.

  1. Захист дисертації – Зульфігарова Артура Олеговича «Гетерометалічні комплексні сполуки 2Co-Ni з аміноспиртами: синтез, будова, електрокаталітичні властивості» на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія.

Науковий керівник: Андрійко Олександр Опанасович, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри загальної та неорганічної хімії (Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського», МОН України).

Офіційні опоненти:
- Доктор хімічних наук, старший науковий співробітник Трунова Олена Костянтинівна, завідувач відділу гетерофазного синтезу неорганічних сполук і матеріалів (Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України)
- Доктор хімічних наук, професор, Барсуков В’ячеслав Зіновійович, завідувач кафедри електрохімічної енергетики та хімії (Київський національний університет технологій та дизайну МОН України)..
© 2009-2017
Selev INS
Розробка та підтримка
Электродвигатель | интернет магазин Enter
Докар мрамор в России и Украине
Головна | Новини | Історія | Керівництво | Підрозділи
Наукова діяльність | Наукова рада | Спец.рада Д26.218.01 | Аспірантура
Журнал | Центр колективного користування | Контакти