ІЗНХ
НАН України


Спеціалізована вчена рада Д 26.218.01Спеціалізована вчена рада Д 26.218.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями:

 • 02.00.01 - Неорганічна хімія
 • 02.00.04 - Фізична хімія
 • 02.00.05 - Електрохімія

створена в Інституті загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України наказом Міністерства освіти і науки України № 996 від 11.07.2017 строком до 31 грудня 2019.


Положення про спеціалізовану вчену раду


Контактний телефон: (044) 225 34 61, (044) 225 05 55
e-mail: D26.218.01@ionc.kiev.ua

Склад спеціалізованої вченої ради Д 26.218.01


Ліцензія на освітню діяльність у сфері вищої освіти - шифр спеціальності 102 хімія. Ліцезійний обсяг 20.


Новини

14 березня 2019 р. о 1000 годині в конференц-залі Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д.26.218.01 з таким порядком денним:
 • Захист дисертації – Галагуза Вадима Анатолійовича «Синтез нанокомпозитів LiFePO4/С та фізико-хімічні властивості катодного матеріалу на їх основі», яку представлено на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.04 – фізична хімія.

 • Науковий керівник: Панов Едуард Васильович, доктор хімічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу електрохімії і фотоелектрохімії неметалічних систем (Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України).

  Офіційні опоненти:
  - доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри фізичної та колоїдної хімії Решетняк Олександр Володимирович (Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України);
  - доктор хімічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу нанорозмірних вуглецевих матеріалів для акумулювання енергії Малєтін Юрій Андрійович (Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України).
  © 2009-2017
  Selev INS
  Розробка та підтримка
  Электродвигатель | интернет магазин Enter
  Докар мрамор в России и Украине
  Головна | Новини | Історія | Керівництво | Підрозділи
  Наукова діяльність | Наукова рада | Спец.рада Д26.218.01 | Аспірантура
  Журнал | Центр колективного користування | Контакти