ІЗНХ
НАН України


Спеціалізована вчена рада Д 26.218.01Спеціалізована вчена рада Д 26.218.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями:

  • 02.00.01 - Неорганічна хімія
  • 02.00.04 - Фізична хімія
  • 02.00.05 - Електрохімія

створена в Інституті загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України наказом Міністерства освіти і науки України № 996 від 11.07.2017 строком до 31 грудня 2019.


Положення про спеціалізовану вчену раду


Контактний телефон: (044) 424 34 61, (044) 424 32 11
e-mail: D26.218.01@ionc.kiev.ua

Склад спеціалізованої вченої ради Д 26.218.01


Ліцензія на освітню діяльність у сфері вищої освіти - шифр спеціальності 102 хімія. Ліцезійний обсяг 20.


Новини

6 липня 2017 р. в ІЗНХ ім. В.І. Вернадського НАН України відбудеться засідання сесії спеціалізованої вченої ради Д 26.218.01 з таким порядком денним:

Засідання 1 о 1000.

  1. Захист дисертації – Пілецької Ксенії Олександрівни «Координаційні сполуки Re(І) з 9-метиладеніном, амінокислотами та похідними 1,2,4-триазолу», яку представлену на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 - неорганічна хімія.

Науковий керівник: Штеменко Олександр Васильович, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедрою неорганічної хімії ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет».

Офіційні опоненти:
- доктор хімічних наук, професор Лампека Ростислав Дмитрович, професор кафедри неорганічної хімії (Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України);
- кандидат хімічних наук, доцент Шматкова Наталя Володимирівна, доцент кафедри загальної хімії та полімерів (Одеський національний університет імені І.І. Мечникова МОН України).

  1. Захист дисертації – Погоренко Юлії Володимирівни «Електропровідність складних фторидів плюмбуму, стануму та рідкісноземельних елементів», яку представлену на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.05 – електрохімія.

Науковий керівник: Омельчук Анатолій Опанасович, доктор хімічних наук, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу електрохімії та технології неорганічних матеріалів (Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України).

Офіційні опоненти:
- доктор хімічних наук, професор Андрійко Олександр Опанасович, завідувач кафедри загальної та неорганічної хімії (Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського», МОН України);
- доктор хімічних наук, професор Зінченко Віктор Федосійович, завідувач відділу хімії функціональних неорганічних матеріалів (Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України).

Засідання 2 о 1400.

  1. Захист дисертації – Ходикіної Марії Олегівни «Формування гетероструктур в системі неорганічний носій - нативний ферментний препарат класу оксидоредуктаз», яку представлену на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.04 - фізична хімія.

Науковий керівник: Каздобін Костянтин Олександрович, доктор хімічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу хімічного та інформаційного аналізу (Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України).

Офіційні опоненти:
- доктор хімічних наук, професор Pешетняк Олександр Володимирович, завідувач кафедри фізичної та колоїдної хімії (Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України);
- доктор хімічних наук Колотілов Сергій Володимирович, завідувач відділу пористих речовин і матеріалів (Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України).


© 2009-2017
Selev INS
Розробка та підтримка
Электродвигатель | интернет магазин Enter
Докар мрамор в России и Украине
Головна | Новини | Історія | Керівництво | Підрозділи
Наукова діяльність | Наукова рада | Спец.рада Д26.218.01 | Аспірантура
Журнал | Центр колективного користування | Контакти