ІЗНХ
НАН України


Спеціалізована вчена рада Д 26.218.01Спеціалізована вчена рада Д 26.218.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями:

 • 02.00.01 - Неорганічна хімія
 • 02.00.04 - Фізична хімія
 • 02.00.05 - Електрохімія

створена в Інституті загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України наказом Міністерства освіти і науки України № 996 від 11.07.2017 строком до 31 грудня 2019.


Положення про спеціалізовану вчену раду


Контактний телефон: (044) 225 34 61, (044) 225 05 55
e-mail: D26.218.01@ionc.kiev.ua

Склад спеціалізованої вченої ради Д 26.218.01


Ліцензія на освітню діяльність у сфері вищої освіти - шифр спеціальності 102 хімія. Ліцезійний обсяг 20.


Новини

18 жовтня 2018 р. в конференц-залі Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України відбудеться сесійне засідання спеціалізованої вченої ради Д.26.218.01 з таким порядком денним:
Засідання 1 о 1000 годині
 • Захист дисертації – Івахи Надії Борисівни «Синтез і властивості моно- та полімерних β-дикарбонільних комплексів Cu(II), Ni (II), Nd (III), Er (III), Yb (III)», яку представлено на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія.

 • Науковий керівник: Трунова Олена Костянтинівна , доктор хімічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу гетерофазного синтезу неорганічних сполук і матеріалів (Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України).

  Офіційні опоненти:
  - доктор хімічних наук, професор, професор кафедри неорганічної хімії Амірханов Володимир Михайлович (Київський Національний університет імені Тараса Шевченка МОН України);
  - доктор хімічних наук, професор, професор кафедри загальної хімії та полімерів Марцинко Олена Едуардівна (Одеський Національний університет ім. І. І. Мечнікова МОН України).

 • Захист дисертації – Ізюмського Максима Сергійовича «Термічна деструкція кластерних галогенокарбоксилатів диренію (ІІІ)», яку представлено на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія.

 • Науковий керівник: Штеменко Олександр Васильович , доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри неорганічної хімії (ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» МОН України).

  Офіційні опоненти:
  - доктор хімічних наук, старший науковий співробітник Трунова Олена Костянтинівна, завідувач відділу гетерофазного синтезу неорганічних сполук і матеріалів (Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України);
  - доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри неорганічної, органічної та аналітичної хімії Розанцев Георгій Михайлович(Навчально-науковий інститут хімії Донецького національного університету імені Василя Стуса МОН України, м. Вінниця).

  Засідання 2 о 1400 годині
 • Захист дисертації – Міщенко Артема Максимовича «Вплив природи замісників та електронної будови металу на склад, стійкість та властивості β-дикарбонільних комплексів лантанідів», яку представлено на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія.

 • Науковий керівник: Трунова Олена Костянтинівна , доктор хімічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу гетерофазного синтезу неорганічних сполук і матеріалів (Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України).

  Офіційні опоненти:
  - доктор хімічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник Русакова Наталія Володимирівна (Фізико-хімічний Інститут ім. О. В. Богатського НАН України);
  - доктор хімічних наук, завідувач відділу пористих речовин і матеріалів Колотілов Сергій Володимирович (Інститут фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України).
  © 2009-2017
  Selev INS
  Розробка та підтримка
  Электродвигатель | интернет магазин Enter
  Докар мрамор в России и Украине
  Головна | Новини | Історія | Керівництво | Підрозділи
  Наукова діяльність | Наукова рада | Спец.рада Д26.218.01 | Аспірантура
  Журнал | Центр колективного користування | Контакти