ІЗНХ
НАН України


Спеціалізована вчена рада Д 26.218.01Спеціалізована вчена рада Д 26.218.01 створена в Інституті загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України наказом Міністерства освіти і науки України № 747 від 13.07.2015 строком на два роки з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями:

  • 02.00.01 - неорганічна хімія (хімічні науки);
  • 02.00.04 - фізична хімія (хімічні науки);
  • 02.00.05 - електрохімія (хімічні науки).


Контактний телефон: (044) 424 34 61, (044) 424 32 11
e-mail: D26.218.01@ionc.kiev.ua

Склад спеціалізованої вченої ради Д 26.218.01.


Новини

23 березня 2017 р. о 1000 годині в конференц-залі Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.218.01 з таким порядком денним:

Захист дисертації – Орисик Світлани Іванівни "Координаційна хімія ряду 3d, 4d-металів з амбідентатними функціонально заміщеними гідразидами, імінами та карботіоамідами" на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія.
Науковий керівник: Пехньо Василь Іванович, член-кореспондент НАН України, доктор хімічних наук, професор, завідувач відділу хімії комплексних сполук (Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України).

Офіційні опоненти:
- Доктор хімічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Слободяник Микола Семенович, завідувач кафедри неорганічної хімії (Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України).
- Доктор хімічних наук, старший науковий співробітник Русакова Наталія Володимирівна, науковий співробітник відділу хімії лантанідів (Фізико-хімічний Інститут ім. О.В. Богатського НАН України).
- Доктор хімічних наук Колотілов Сергій Володимирович, завідувач відділу пористих речовин і матеріалів (Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України).

© 2009-2017
Selev INS
Розробка та підтримка
Электродвигатель | интернет магазин Enter
Докар мрамор в России и Украине
Головна | Новини | Історія | Керівництво | Підрозділи
Наукова діяльність | Наукова рада | Спец.рада Д26.218.01 | Аспірантура
Журнал | Центр колективного користування | Контакти