ІЗНХ
НАН України


Відділ
гетерофазного синтезу неорганічних сполук і матеріалів
ТРУНОВА
Олена Костянтинівна
Завідувач відділу,
доктор хімічних наук

телефон: 424-25-68
e-mail: trunova@ionc.kiev.ua


Відділ організовано у 1989 р. на базі відділу аналізу неорганічних матеріалів та групи газофазного синтезу відділу високотемпературної неорганічної хімії. Результати досліджень опубліковано у понад 300 статтях, довіднику по екстракції неорганічних елементів, підручнику для ВУЗів, захищено 29 авторськими свідоцтвами та патентами.

Основні наукові напрямки
  • синтез, дослідження будови та фізико-хімічних властивостей летких координаційних сполук (β-дикетонати, їх фторовані похідні та N-, S-аналоги, алкілдитіокарбамати, аміди, алоксиди та ін.) з s-, p-, d- та f- металами вихідних сполук у методах хімічного осадження з газової фази (CVD-процеси) для отримання різноманітних функціональних матеріалів;
  • синтез та дослідження комплексонатів 3d- металів біологічно активних сполук для сільського господарства та фармакопеї (мікродобрива, кормові домішки, лікарські препарати).


Наукові та прикладні результати
  • Розроблено основні положення будови координаційних сполук в газовій фазі в залежності від природи центрального атому-металу та природи ліганду; встановлено взаємозв'язок електронної та геометричної будови комплексів з термодинамічними та кінетичними характеристиками.
  • Розроблено технології отримання методами хімічного осадження з газової фази (CVD, PEMOCVD, "спрей-піроліз") тонких плівок (діелектричні, напівпровідні опто- та п'єзоактивні, феритні, магніторезистивні, надпровідні, люмінесцентні), захисних антикорозійних та ерозійно-стійких покриттів (оксиди, карбіди, нітриди) та наноструктурованих матеріалів (порошки, трубки, дроти).
  • Синтезовано та досліджено біологічно активні монолігандні та змішанолігандні моно- та полі-гетеро-метальні комплексонати Fe, Mn, Co, Cu, Zn, Mg та ін.
  • Розроблено промислову технологію одержання біологічно активних препаратів (мікродобрива "Бакмел", кормові добавки, антианемічний лікарський препарат "Анімосфер") з наявної сировини України, проведено їх натурні випробування.


Основні виконавці
к.х.н. Герасимчук А.І., Железнова Л.І., Бережницька О.С., Роговцов О.О., Слюсарчук Л. І.
© 2009-2016
Selev INS
Розробка та підтримка
Головна | Новини | Історія | Керівництво | Підрозділи
Наукова діяльність | Наукова рада | Спец.рада Д26.218.01 | Аспірантура
Журнал | Центр колективного користування | Контакти