інститут загальної та
неорганічної хімії

імені в.і. вернадського
нан україни


Наукова рада

Наукова рада з проблеми Неорганічна хімія та наукова рада з проблеми Електрохімія створені при відділенні хімії НАН України як науково-консультативні та експертні органи з питань розвитку і координації фундаментальних наукових досліджень з неорганічної хімії та електрохімії на Україні.

Основною метою роботи наукових рад є сприяння відділенню хімії НАН України у визначенні пріоритетних напрямів фундаментальних досліджень з неорганічної хімії та електрохімії, проведення координаційної роботи та підготовка експертних висновків з наукового напряму.

Основним завданням ради є висококваліфікована оцінка стану та перспектив розвитку неорганічної хімії та електрохімії на Україні, визначення на цій основі найбільш перспективних досліджень, які виконуються чи повинні виконуватися, підготовка пропозицій щодо їх підтримки та участь у формуванні та реалізації державної науково-технічної політики.

Наукова рада здійснює організаційно-інформаційне забезпечення робіт по неорганічній хімії та електрохімії, щорічно складає підсумковий звіт про виконані в наукових колективах найбільш перспективні фундаментальні дослідження та розсилає його всім зацікавленим організаціям.

Наукова рада бере активну участь в організації та проведенні наукових конференцій, шкіл, сесій, семінарів, сприяє поглибленню взаємодії науки та освіти, встановлює зв'язки та прямі контакти між науковими установами та окремими вченими України та зарубіжних країн.

Склад ради Неорганічної хімії

Склад ради Електрохімії

Архів новин наукової ради