інститут загальної та
неорганічної хімії

імені в.і. вернадського
нан україни


Архів новин

«17» грудня 2020 р. о 10:00 в конференц-залі Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України відбудеться захист дисертації – Вакарова Сергія Васильовича на тему «Cинтез і властивості несиметрично дизаміщених клатрохелатних комплексів Феруму (II)» на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 - неорганічна хімія.

5-6 жовтня в Інституті загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського відбулась сесія наукової ради НАН України з проблеми "Електрохімія" та "Міжвідомчої науково-технічної ради з проблем корозії та протикорозійного захисту металів" при Президії НАН України, на якій провідні фахівці з Києва, Харкова, Львову, Дніпра обговорювали актуальні науково-технічні проблеми електрохімії і корозії.

XVІ Міжнародна конференція з фізики і технології тонких плівок і наносистем МКФТТПН-XVІ (присвячена пам’яті професора Дмитра Фреїка), 15-20 травня, 2017 р. Івано-Франківськ, Україна.

<

21-25 вересня 2015 року в Харкові відбувся черговий VIІ Український з'їзд з електрохімії, організований Науковою радою НАН України з проблеми "Електрохімія", Національним технічним університетом "Харківський політехнічний інститут", Харківським національним університетом ім. В.Н. Каразіна та Інститутом загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України.

19–20 травня 2015 року у Львові в рамках Днів науки в Україні проведено виїзну сесію у форматі круглого столу за тематикою «Сучасні проблеми хімії неорганічних речовин і матеріалів цивільного і подвійного призначення».

19–20 травня 2015 року у Львові в рамках Днів науки в Україні проведено виїзну сесію у форматі круглого столу за тематикою «Сучасні проблеми хімії неорганічних речовин і матеріалів цивільного і подвійного призначення».

З 8 по 10 вересня 2014 року в м. Одесі відбулась ХІХ Українська конференція з неорганiчної хiмiї за участю закордонних учених завдяки підтримці організаторів конференції, а саме Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І.Вернадського НАН України, Наукової ради НАН України з проблеми "Неорганічна хімія", Фізико-хімічного інституту ім. О.В. Богатського НАН України, Одеського національного університету імені І.І. Мечникова МОН України та спонсору - Товариства з додатковою відповідальністю "Інтерхім". Одночасно відбулась і Звітна наукова сесія Наукової ради НАН України з проблеми "Неорганічна хімія".

Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України Наукова рада НАН України з проблеми "Електрохімія" запрошують Вас взяти участь у роботі ювілейного засідання, присвяченого 80-річчю з дня народження члена-кореспондента НАН України Шаповала В.І.Засідання відбудеться 10 жовтня 2013 року в конференц-залі Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України.Початок засідання о 14 годині.
В період з 21 по 25 січня 2013 р. на базі ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" в резиденції "Синьогора" на Івано-Франківщині відбулась виїзна сесія наукової ради НАН України з проблеми "Електрохімія", на якій провідні фахівці України з електрохімії обговорювали перспективні напрямки розвитку фундаментальних та прикладних досліджень в області електрохімії, аналізували сучасний стан досліджень та здобутки електрохімічної науки. Сесія була приурочена 150-річчю від дня народження академіка В.І. Вернадського та 95-річниці Національної академії наук України.

З 24 по 28 вересня 2012 року в м. Ужгороді проходила виїзна сесія Наукової ради НАН України з проблеми "Неорганічна хімія" за тематикою "Сучасні проблеми фізико-неорганічної хімії, нанохімії і технології". Організаторами наукового форуму виступили вищеназвана рада, Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І.Вернадського НАН України та Ужгородський національний університет.

Шановні члени Ради!
Згідно з планом роботи Наукової ради НАН України з проблеми "Неорганічна хімія" 24-28 вересня 2012 року на базі Ужгородського національного університету буде проведена виїзна сесія ради за тематикою "Актуальні проблеми фізико-неорганічної хімії, нанохімії і технології".
Роботу сесії планується розгорнути у вигляді дискусійних круглих столів: передбачається обговорити актуальні проблеми, пов’язані з хімічним синтезом і дослідженням нових речовин і матеріалів, в першу чергу для цілей біології, медицини, ресурсозберігаючих технологій.

19 – 23 вересня 2011 року в Дніпропетровську відбувся VI Український з’їзд з електрохімії. Організаторами з’їзду були Наукова рада НАН України з проблеми "Електрохімія", ДНВЗ "Український державний хіміко-технологічний університет", Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України.

27 червня – 1 липня 2011 року в рамках Міжнародного року хімії ООН у Харкові проведена XVIII Українська конференція з неорганічної хімії за участю закордонних учених. Організатори - Наукова рада НАН України з проблеми "Неорганічна хімія", Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І.Вернадського НАН України, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, НТК "Інститут монокристалів" НАН України.

2-7 жовтня 2011 року у Севастополі проведена 1 Міжнародна конференція "Прикладна фізико-неорганічна хімія", яка приурочена до 150-річчя від дня народження видатного вітчизняного вченого, родоначальника сучасної біогеохімії академіка В.І.Вернадського. Конференцію підготували і провели Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського, Наукова рада НАН України з проблеми "Неорганічна хімія", Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України.

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VI Українського з'їзду з електрохімії, який відбудеться 20-23 вересня 2011 року в місті Дніпропетровськ. Будемо раді Вашій особистій участі в роботі з'їзду. Додаткову інформацію ви можете отримати з інформаційного повідомлення або завітавши на електрону сторинку конференції.
З найкращими побажаннями, оргкомітет

Шановні колеги!
Наукова рада з проблеми "Неорганічна хімія" НАН України, Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, НТК "Інститут монокристалів" НАН України запрошують вас взяти участь у ХVIIІ Українській конференції з неорганічної хімії, яка відбудеться з 27 червня по 1 липня 2011 року у місті Харкові. Додаткову інформацію ви можете отримати з інформаційного повідомлення або завітавши на електрону сторінку конференції.
Оргкомітет конференції

28 вересня - 2 жовтня 2009 року за ініціативою академіка НАН України С.В.Волкова (Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І.Вернадського НАН України) на базі Національного технічного університету "ХПІ" проведена виїзна сесія наукових рад за тематикою "Сучасні проблеми неорганічної нанохімії і технології" у форматі дискусійних круглих столів.

Наукова рада з проблеми "Неорганічна хімія" НАН України просить Вас надіслати до 15 грудня цього року звіт про виконану науково-дослідну роботу керованого Вами колективу за 2009 рік.