інститут загальної та
неорганічної хімії

імені в.і. вернадського
нан україни


Відділ Електрохімії та фотоелектрохімії неметалічних систем
Відділ хімії комплексних сполук
Відділ електрохімії та технології неорганічних матеріалів
Відділ фізико-неорганічної фімії
Відділ гетерофазного синтезу неорганічних сполук і матеріалів
Відділ хімії твердого тіла
Відділ електрохімічного матеріалознавства і електрокаталізу
Відділ хімічного та інформаційного аналізу