інститут загальної та
неорганічної хімії

імені в.і. вернадського
нан україни


УКРАЇНСЬКИЙ ХІМІЧНИЙ ЖУРНАЛ

Український хімічний журнал "Україаський хімічний журнал", утворений об`єднанням "Українського хімічного журналу" і Записок Iнституту хімії" ВУАН, видаеться з 1925 року. Він є підрозділом Нацioнaльної Академї Наук України і з 1934 року базуеться в Інституті загальної та неорганічної хімії імені В.I. Вернадського НАН України. Засновником крім Iнституту є Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Biдповiдальними (головними) редакторами журналу послідовно були академік УАН К.А. Красуський, професор I.А. Валяшко, академіки АН УРСР В.О. Плотніков, А.В. Думанський, Є.A. Шаков, А.К. Бабко, Ю.К. Делімарський, О.В. Городиський, С.В. Волков, в даний час 3 1967 року журнал публікувався англійською мовою видавництвом Allereton Press (CША, Ныю-Йорк).

3 моменту створення журналу його проблематика охоплює основні розділи сучасної xiмії, висвiтлюе теоретичні та експериментальні аспекти неорганічної, фізико-неорганічної, фiзичної і нанохімії, координаційної та біокоординаційної хімії, аналітичної, органічної xімії, електрохімії, хімії високомолекулярних сполук і полімерів. Таким чином статті з фундаментальних теоретичних і прикладних питань в пріоритетних областях хімії становлять основну частину кожного номера. Журнал висуває на перший план нові наукові роботи українських вчених і їх колег. Перспективні та ретроспективні огляди, в яких обговорюються певні пріоритетні напрями розвитку хімії, що мають фундаментальну і технологічну важливість, також висвітлюються в журналі. В розділі "Хроніка" журнал подає короткий огляд історичних і поточних подій в області хімії. Повний комплект "Українського хімічного журналу" зберігається у фонді бібліотеки Iиституту.

До складу редакційної колегії свого часу входили, а деякі входять і зараз, члени Національної Академії наук: С.А. Андронаті, В.М. Бєляков, Р.Є. Гладишевський, В.В. Гончарук, В.I. Кальченко, М.Т. Картель, В.П. Кухар, Є.В. Лебедєв, В.I. Пехньо, А.Ф. Попов, М.С. Слободяник, Ю.І. Тарасевич, В.В. Шевченко; доктори наук В.П. Антонович, І.О. Фрицький і багато інших. Зараз до складу редколенії входять представники Інституту члени академії А.Г. Білоус, А.О. Омельчук, В.М. Огенко, Г.Я. Колбасов, доктори наук Ю.С. Дзязько, В.С. Кублановський, В.Я. Черній, а також колишні співробітники Iнституту В.В. Бонь, А.В. Графов, В.М. Немикін. Певний час відповідальними секретарями журналу були С.І. Співак та Л.М. Кулагіна.

У листопаді 2000року в Iнституті відбулося спільне засідання Бюро Відділення хімії НАН України, редколегії Українського хімічного журналу та вченої ради Iнституту, присвячене 75-pіччю Українського хімічного журналу. 3 поздоровленнями і особистими спогадами про становлення і роботу журналу виступили академіки НАН В.Д. Походенко, С.В. Волков, К.Б. Яцимирський, С.А.Андронаті, М.А.Лозинський, члени-кореспонденти НАН України —Є.В. Лебедев, А.Ф. Попов, Ю.Ю. Керча, М.С. Слободяник та іншіi. Колектив Українського хімічного журналу- редколегію, численних авторів і рецензентів з ювілеєм поздоровив Президент Національної академії наук України академік НАН України Б.Е.Патон.

Фахове видання - Наказ МОН України від 11.07.2016 № 820 "Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 1 липня 2016 року".

Перейти до сайту журнала