інститут загальної та
неорганічної хімії

імені в.і. вернадського
нан україни


Захист дисертації

29 квітня 2021 р. о 1000 в конференц-залі Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України відбудеться сесійне засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.218.01.

1. Захист дисертації – Довбія Яна Михайловича на тему «Синтез, будова та властивості фталоціанінових комплексів цирконію(IV) та гафнію(IV) з позаплощинно координованими β ‒ кетоєнольними хромофорними лігандами» на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія.

Науковий керівник – Черній Віктор Ярославович, доктор хімічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу хімії комплексних сполук Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України.

Офіційні опоненти:

- Фрицький Ігор Олегович доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри фізичної хімії Київського нацiонального унiверситету iмені Тараса Шевченка МОН України;

- Потаскалов Вадим Анатолійович, кандидат хімічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри загальної та неорганічної хімії Національного технічного університету “КПІ імені Ігоря Сікорського” МОН України.
З матеріалами дисертації можна ознайомитися за посиланнями: автореферат, дисертація, відгук опонента д.х.н. Фріцький І.О., відгук опонента к.х.н. Потаскалова В.А.

2. Захист дисертації – Боровик Поліни Володимирівни на тему «Синтез, будова та властивості координаційних сполук Ru(III), Rh(III), Pd(II), Pt(II) та Ag(I) з N-алілзаміщеними карботіамідами» на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 - неорганічна хімія. Пантелеєвої Ольги Сергіївни на тему «Синтез, будова та властивості сполук поліоксометалатних аніонів Мо та W з похідними пуринового та піперидинового рядів» на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук зі спеціальності 02.00.01 – неорганічна хімія.

Науковий керівник – Орисик Світлана Іванівна, доктор хімічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу хімії комплексних сполук Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України.

Офіційні опоненти:

- Лампека Ярослав Дмитрович, доктор хімічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу фізико-неорганічної хімії Інституту фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України;

- Павліщук Анна Віталіївна, кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України.
З матеріалами дисертації можна ознайомитися за посиланнями: автореферат, дисертація, відгук опонента к.х.н. Павліщук А.В..